Behandling hos potentialen

Utbildningar – till vem?

Ditt företag, din förening eller din organisation kanske behöver höja sin potential, prestationsförmåga eller hälsotillstånd.

Vilka typer av föreläsningar kan du få från Potentialen?

Företag och organisationer Idrottsföreningar