Behandlingar

Behandlingar

Vilka behandlingar kan du få?

Till Potentialen kan du vända dig utifrån olika behov. Kontakta mig gärna om du behöver hjälp eller har några andra funderingar!

PSYKOLOGBEHANDLING


Till Potentialen kan du vända dig med olika typer av psykiska besvär. Det kan till exempel röra sig om ångest, stress, depression eller ett allmänt dåligt psykiskt mående.


Den typ av behandling som erbjuds vid Potentialen är främst KBT-inriktad, vilket står för Kognitiv Beteende Terapi


IDROTTSPSYKOLOGI


Behöver du hjälp med att prestera bättre, genom att anamma rätt tankar och rätt strategier?


Prestationsutveckling handlar om att undersöka vilka delar som ingår i just din prestation och att därefter skapa förutsättningar som leder till de bästa förberedelserna.


PERSONLIG UTVECKLING


Varje människa oavsett position eller situation i livet kan ibland känna behov av att vilja gå vidare - utvecklas. Vare sig det gäller att hitta nya vägar eller lösa en tillfällig kris, kan behov finnas av en neutral samtalspartner.


Jag kan hjälpa dig i din personliga utveckling genom exempelvis Motivational Interviewing.