Idrottspsykologi

Idrottspsykologi

Idrottspsykologi - hjärnan styr prestationen

När vi tävlar i idrott, utför vi prestationer med vår kropp som redskap, men frågan är:


  • Hur mycket av prestationen sker uppe på hjärnkontoret?
  • Tappar man koncentrationen med kroppen?
  • Är det kroppen som gör att man blir nervös?
  • Är det kroppen som styr hur motiverad man känner sig?


Svaret är naturligtvis att kroppen och hjärnan samarbetar; vi kan inte utföra prestationen utan kroppen, men heller inte utan knoppen. Hos Potentialens idrottspsykolog får du hjälp att prestera bättre, genom att anamma rätt tankar och rätt strategier. 


Träning av kroppen (teknik, styrka, kondition) behöver kompletteras med träning av knoppen (rätt tankar och rätt strategier i rätt tid) för att idrottsprestationen ska bli den bästa. 

Prestationsutveckling handlar om att undersöka vilka delar som ingår i just din prestation och att därefter skapa förutsättningar som leder till de bästa förberedelserna.