Personlig utveckling

Personlig utveckling

Vad innebär personlig utveckling?

Varje människa oavsett position eller situation i livet kan ibland känna behov av att vilja gå vidare - utvecklas. Vare sig det gäller att hitta nya vägar eller lösa en tillfällig kris, kan behov finnas av en neutral samtalspartner. Potentialens psykolog kan hjälpa dig i din personliga utveckling genom Motivational Interviewing.

Varje människa presterar något varje dag. Vissa saker kanske inte upplevs som prestationer, andra upplevs som oerhört krävande prestationer. Oavsett om dina prestationer mestadels sker inom arbetet, studierna eller idrotten, så finns den gemensamma nämnaren personlig utveckling.

För att prestera bäst när vi verkligen vill prestera bäst, så kan vi öka förutsättningarna för ett lyckat resultat genom att ha förberett oss på bästa sätt.