Psykologbehandling

Psykologbehandling

Vilken hjälp kan du få?

Till Potentialen kan du vända dig med olika typer av psykiska besvär. Det kan till exempel röra sig om ångest, stress, depression eller ett allmänt dåligt psykiskt mående.

Vad sker vid en psykologbehandling?

Beroende på vilken typ av psykolog du vänder dig till, så kan du få olika typer av behandling. Den typ av behandling som erbjuds vid Potentialen är främst KBT-inriktad, vilket står för Kognitiv Beteende Terapi. All behandling i KBT är ett samarbete mellan dig och psykologen.

Vid KBT-behandling får du först beskriva ditt nuvarande mående och sitution. Därefter gör du och psykologen en beteendeanalys som svarar på frågan: ”Vad kan vara utlösande faktorer för att du mår som du gör just nu?” Därefter sker själva behandlingen, som går ut på att du får lära dig olika strategier att hantera och förbättra ditt mående.