Vad gör en psykolog

Vad gör en psykolog?

Vad gör en psykolog?

Det finns många olika inriktningar och arbetsställen för en psykolog.

I en psykologisk behandling arbetar psykologen med att undersöka vilka viktiga omständigheter som lett till ditt mående. Behandlingen inriktar sig sedan på att du får lära dig att kunna använda strategier för ett bättre mående, men också att förstå varför du själv fungerar som du gör. Strategierna och förståelsen har du sedan med dig genom hela livet.