Utbildning

Behöver du höja din potential?

Till Potentialen kan du vända dig om ditt företag, din organisation eller din förening behöver höja sin potential, prestationsförmåga eller hälsotillstånd. Kontakta mig gärna om du vill ha mer information om vad jag kan erbjuda! 

Utbildning

UTBILDNINGAR


Jag erbjuder utbildningar till företag, organisationer och föreningar inom


Stress och återhämtning

Motivational Interviewing (MI)

Teamutveckling

Grupppsykologi

Idrottspsykologi


Vid förfrågan erbjuder jag även enstaka föreläsningar.