Psykologi för kraft och utveckling

Välkommen

Vi på Potentialen hjälper företag, organisationer och offentlig verksamhet att utvecklas, stärka arbetsgruppen och nå sin verkliga potential. Vi har en lång erfarenhet från psykiatri, företagshälsovård och organisationsutveckling som vi kombinerar med den senaste forskningen. Målet för oss är att alltid med kvalitet i fokus möjliggöra utveckling för er. Välkommen till oss!

Digitala möten

Distansen är inget hinder

Det finns vissa fördelar med att tvingas arbeta hemifrån när det stormar pandemi utanför dörren. En av dessa fördelar är att kunskapen och vanan att använda digitala mötesalternativ ökat hos både oss och de vi arbetar med. Digital interaktion tillåter möten som tidigare skulle ha varit otänkbara. Idag kan en psykolog från Västerås träffa en patient som befinner sig i Kiruna och samma dag arbeta med organisationsutveckling tillsammans med en företagskoncern i Lund.

Vi på Potentialen vill möjliggöra möten och uppdrag – oavsett var i landet vi befinner oss. Vi har en förhoppning om att få visa att vår kompetens övervinner hindret att inte kunna träffas fysiskt. Och vi träffas såklart gärna fysiskt när det går.