Idrottspsykologi

Utveckla din potential genom att göra rätt förberedelser vid rätt tidpunkt. Rätt tankar i rätt tid för att kunna prestera såsom du önskar. Idrottspsykologi syftar till att hjälpa idrottare, tränare och ledare att må och prestera bra, både på träning och tävling.

I idrottspsykologin hjälper vi dig att prestera bättre, genom att anamma rätt tankar och rätt strategier. Idrottspsykologi är en form av prestationsutveckling och kan även appliceras på områden utanför idrotten som är kopplade till prestation.

Tankar och strategier

  • Mentala förberedelser inför viktiga uppgifter
  • Hantera din nervositet och stress
  • Hitta rätt balans mellan träning och återhämtning
  • Samverkan inom laget/träningsgruppen
  • Stärka din motivation