Motivational Interviewing

Har du fastnat i ett beteende som upplevs negativt? Vill du få till en förändring? MI, eller Motiverande samtal på svenska, är en evidensbaserad samtals- och behandlingsmetod för att uppnå ökad motivation till en beteendeförändring. Metoden kan användas för ett brett spektrum av beteendeproblem, det viktiga är att du själv har viljan att förändras. Tillsammans hittar vi din motivation.

Hitta din inre motivation

I motiverande samtal hos oss hjälper vi dig att formulera en förståelse för din utmaning, vi hjälper dig att finna egna argument för en förändring och stärker ditt beslut för att genomföra det. Genom rätt frågeställningar och ett fokus på betydelsebärande uttalanden hjälper vi dig komma fram till vilka förändringar du vill göra MI kan användas som behandlingsform för exempelvis:

  • Tobaksbruk
  • Riskbruk av alkohol
  • Ohälsosamma matvanor
  • Stress/oro/ångest
  • Livstilsförändringar