Organisations­utveckling

Omständigheterna inom eller utanför ett företag förändras ständigt.

Utveckling pågår hela tiden, varje sekund. Vi kan inte hindra utvecklingen, men för den egna organisationen kan vi påverka åt vilket håll den ska och hur fort den ska gå. Vissa delar i utvecklingen måste man förhålla sig till vilket då kanske kräver förändringar eller förbättringar. Andra delar kan vi påverka från grunden. Då behöver vi definiera och skapa en plan.

Från det stora till det lilla

Utveckling kan ske genom enstaka insatser, men hellre via noggrant planerade processer. Vi har bred erfarenhet i arbets- och organisationspsykologi i både större och mindre sammanhang, allt från Region Värmland med cirka 500 anställda till städbolaget med sex anställda. Potentialen är en trygg kompetens för att leda er i er organisationsutveckling.