Konflikthantering

Konflikt är i grund och botten ett ord som beskriver “meningsskiljaktighet”. Olika människor har olika åsikter eller tycker olika om en viss detalj. Konflikt i vardagstal är en beskrivning av två parter som bråkar eller är starkt oense. Det är inte ovanligt att konflikter uppstår i organisationer, i arbetsgrupper eller mellan enskilda medarbetare på en arbetsplats. Att hantera konflikter kräver både mod och vilja och kanske också en neutral samtalsledare.

Samtalsledare

Vi på Potentialen är den neutrala samtalsledaren som deltar i konflikthanteringsarbetet på ett strukturerat och respektfullt sätt. Alltid med målet att stötta och ge de verktyg som behövs för att på bästa sätt lösa upp knutarna. Och alltid på ett sätt där samtliga inblandade känner sig trygga i processen mot stabil arbetsmiljö.