Motivational Interviewing

Vi håller utbildningar i MI - Motivational Interviewing. Utbildningen är för er som vill få kunskap i metoder för att hjälpa personer att hitta och använda sin egen drivkraft för förändring. Våra utbildningar vänder sig till den som i sitt arbete genomför samtal och vill lära dig samtala utifrån MI:s förhållningssätt. Vi är medlemmar i MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers.

Utbildning

Vi har fasta upplägg för våra utbildningar eller så skräddarsyr vi ett upplägg tillsammans med er. I utbildningen får ni insikter och verktyg för att kunna samtala utifrån MI:s förhållningssätt. Ni får öva på att lyssna, reflektera och ställa öppna frågor som lär er hur ni kan förebygga och hantera motstånd. Under utbildningen varvar vi teoretiska och praktiska övningar och det förekommer också hemuppgifter mellan utbildningstillfällena där ni får möjlighet att praktisera teknikerna kring Motiverande samtal.

Innehållet

  • Grundläggande MI-principer och förhållningssätt
  • Vad är motivation – om att lyssna, reflektera och ställa öppna frågor
  • Skapa förändring och förändringsprocesser
  • Bedömning av en persons beredskap till förändring
  • Att förebygga, möta och hantera motstånd
  • Dilemman, utmaningar och möjligheter att tillämpa metoden

Organisationer vi utbildat

Örebro universitet, Mittuniversitetet, Trygghetsrådet, Strängnäs kommun, Enköpings kommun.