Psykologi för kraft och utveckling

Välkommen

Vi är Potentialen, legitimerade psykologer med grund i KBT, ACT, MI och systemisk terapi. Hos oss kan du får hjälp att ta tag i utmaningar som stress, nedstämdhet och relationsproblem. Vi jobbar gärna med din personliga utveckling och har specialistkompetens inom idrottspsykologi där vi hjälper dig som satsar på idrotten att nå din verkliga potential!

Digitala möten

Distansen är inget hinder

Det finns vissa fördelar med att tvingas arbeta hemifrån när det stormar pandemi utanför dörren. En av dessa fördelar är att kunskapen och vanan att använda digitala mötesalternativ ökat hos både oss och de vi arbetar med. Digital interaktion tillåter möten som tidigare skulle ha varit otänkbara. Idag kan en psykolog från Västerås träffa en patient som befinner sig i Kiruna och samma dag arbeta med organisationsutveckling tillsammans med en företagskoncern i Lund.

Vi på Potentialen vill möjliggöra möten och uppdrag – oavsett var i landet vi befinner oss. Vi har en förhoppning om att få visa att vår kompetens övervinner hindret att inte kunna träffas fysiskt. Och vi träffas såklart gärna fysiskt när det går.