Handledning

Behöver du handledning?

Till Potentialen kan du vända dig om du eller din grupp behöver få hjälp av en person med speciell metodkunskap eller kompletterande kunskap som kan addera till den egna kunskapen. Med hjälp menas i detta fall: vägledning, råd och perspektivtagande, men också adderande kunskap ifrån ett annat professionsområde. Kontakta mig gärna om du vill ha mer information om vad jag kan erbjuda! 

Handledning

HANDLEDNINGARÄrendehandledning

Hjälp utifrån specifika ärenden, klienter eller utmaningar


Processhandledning

Hjälp i processer som har med samarbete eller sammankopplade insatser att göra


Metodhandledning

Hjälp att använda rätt metod, på rätt sätt och i rätt sammanhang