Handledning

Olika arbetsgruppers förväntningar på handledning kan variera. Inför höstens kommande handledningstillfällen med en arbetsgrupp, fick jag idag till mig nedanstående förväntningar/förhoppningar/önskemål på vad handledningstillfällena ska komma att ge och innehålla: Ökad känsla av självkompetens. En känsla av att komma framåt i klientärenden. Navigera, sortera och ”lägga pusselbitarna” som varje ärende innehåller. Handledningstillfällena ska ha en…

Läs mer