Handledning

Olika arbetsgruppers förväntningar på handledning kan variera. Inför höstens kommande handledningstillfällen med en arbetsgrupp, fick jag idag till mig nedanstående förväntningar/förhoppningar/önskemål på vad handledningstillfällena ska komma att ge och innehålla: Ökad känsla av självkompetens. En känsla av att komma framåt i klientärenden. Navigera, sortera och ”lägga pusselbitarna” som varje ärende innehåller. Handledningstillfällena ska ha en känsla av tillåtande inställning – tillfällen då man kan få dryfta allt ifrån självklarheter till svårigheter utan att bli värderad. Kreativitet, kunskap och struktur ska genomsyra samtalen. Att få känna sig stimulerad, nyfiken och sugen på att testa nytt ska vara ett resultat av handledningen. Perspektivtagande, salutogent förhållningssätt, kunskapsinhämtande och stödjande i arbetsrollen. Handledningen ska också innehålla framgångsärenden – uttalanden och riktiga bevis på att vi gör rätt. Jag ser fram emot att få träffa denna arbetsgrupp! Jag känner mig peppad!

Lämna en kommentar