Handledning

Olika arbetsgruppers förväntningar på handledning kan variera. Inför höstens kommande handledningstillfällen med en arbetsgrupp, fick jag idag till mig nedanstående förväntningar/förhoppningar/önskemål på vad handledningstillfällena ska komma att ge och innehålla: Ökad känsla av självkompetens. En känsla av att komma framåt i klientärenden. Navigera, sortera och ”lägga pusselbitarna” som varje ärende innehåller. Handledningstillfällena ska ha en…

Läs mer

Motivation

Motivation är det som bestämmer i vilken riktning människan, den enskilda individen, ska gå. I vissa fall finns inga val, utan motivationen utgår helt ifrån att kunna överleva; att hitta skydd från väder, faror och hot. I andra fall, när den grundläggande säkerheten är tryggad, kan motivationen leda människan till att engagera sig i idrott,…

Läs mer

En reflektion

Jag hörde det på radion igen! Något jag hört hundratals gånger: ”Jaha. Då ska man in i ekorrhjulet och snurra igen”.Uttalandet kom i skarven mellan sommarsemester och höst. Precis innan alla rutiner drar igång. De där rutinerna som ser till att folk och deras småfolk (barnen) befinner sig på den eller de platser de förväntas…

Läs mer

Människan i ett sammanhang

Socialpsykologiskt perspektiv försöker beskriva beteenden som sker i syfte att förhålla oss till vår omgivning. Man kan i princip inte beskriva något beteende som inte är socialt grundat. Oavsett vad vi gör, så är beteendet grundat i att vi har människor eller varelser runt om oss som vi ska förhålla oss till. Vi beter oss…

Läs mer